Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2018-10-18

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Paragrafer

124

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-10-31

Protokollet avpubliceras

2018-11-21

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-11-21.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sara Larsson