Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2018-10-31

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2018-10-31

Paragrafer

125-131

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-11-01

Anslaget avpubliceras

2018-11-22

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-11-22.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2018
Sidan publicerad av: Camilla Magnusson