Myndighetsnämnden - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2018-11-08

Organ

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Paragrafer

2

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-11-08

Anslaget avpubliceras

2018-11-29

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-11-29.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2018
Sidan publicerad av: Camilla Magnusson