Kommunstyrelsen - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-11-22

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-22

Paragrafer

250-256

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-11-22

Protokollet avpubliceras

2018-12-14

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-12-14.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell