Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2018-11-28

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2018-11-28

Paragrafer

132-141

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-12-05

Anslaget avpubliceras

2018-12-27

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-12-27.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2018
Sidan publicerad av: Camilla Magnusson