Kommunstyrelsens tekniska utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-12-03

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2018-12-03

Paragrafer

116

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-12-05

Anslaget avpubliceras

2018-12-26

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-12-26.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2018
Sidan publicerad av: Camilla Magnusson