Kommunstyrelsens tekniska utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-01-23

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Paragrafer

1-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2019-01-29

Protokollet avpubliceras

2019-02-19

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2019-02-19.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2019
Sidan publicerad av: Sara Larsson