Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-01-24

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2019-01-24

Paragrafer

1-9

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2019-01-30

Anslaget avpubliceras

2019-02-20

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2019-02-20.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2019
Sidan publicerad av: Camilla Magnusson