Politiska gruppmötet - Kallelse

Sammanträdesdatum 2019-02-04

Organ

Politiska gruppmötet

Sammanträdesdatum

2019-02-04

Tid

15.00

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2019-01-30

Kallelse avpublicerad

2019-02-04

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

-

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00_Kallelse 2019-02-04.pdföppnas i nytt fönster 124.8 kB 2019-01-30 14.55
01_Rapport avseende kommunens finansverksamhet 2018-12-31.pdföppnas i nytt fönster 221 kB 2019-02-01 15.30
02_Nedskrivning sluttäckning deponi Karls Gärde.pdföppnas i nytt fönster 383.4 kB 2019-02-01 13.13
03a_Tjänsteskrivelse Detaljplan för Bengtsfors centerum - beslut om granskning.pdföppnas i nytt fönster 153.4 kB 2019-01-30 14.55
03b_Parkeringsutredning Bengtsfors centrum 190114.pdföppnas i nytt fönster 790.4 kB 2019-01-30 14.55
03c_Planbeskrivning Granskningshandling 2019-01-22 till KSAU.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2019-01-30 14.55
03d_Plankarta 19-01-22 Utkast.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2019-01-30 14.55
04_avyttring fastigheter.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2019-01-30 14.55
05_Lokaler och öppettider valet 2018.pdföppnas i nytt fönster 239.9 kB 2019-01-30 14.55
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Sidan publicerad av: Sara Larsson