Kommunstyrelsens utbildningsutskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-01-23

Organ

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Paragrafer

1-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2019-02-04

Anslaget avpubliceras

2019-02-25

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2019-02-25.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Sidan publicerad av: Camilla Magnusson