Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-02-05

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2019-02-05

Paragrafer

13-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2019-02-05

Protokollet avpubliceras

2019-02-28

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2019-02-28.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2019
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell