Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-01-22

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2019-01-22

Paragrafer

1-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2019-02-06

Anslaget avpubliceras

2019-02-27

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2019-02-27.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Sidan publicerad av: Camilla Magnusson