Samordningsförbundet BÅD-ESÅ - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-01-17

Organ

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ

Sammanträdesdatum

2019-01-17

Paragrafer

1-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2019-02-06

Protokollet avpubliceras

2019-02-27

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2019-02-27.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Sidan publicerad av: Sara Larsson