Kommunfullmäktige - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-11-26

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Paragrafer

195

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-12-05

Protokollet avpubliceras

2018-12-27

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-12-27.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell