Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2018-09-05

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

100-109

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-09-06

Protokollet avpubliceras

2018-09-27

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-09-27.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2018
Sidan publicerad av: Sara Larsson