Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Öppettider

Avvikande öppettider

Ordinarie öppettider

Kommunkontoret inklusive växel

Måndag-fredag:

8.00-16.30

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti stänger vi 16.00. Dag före helgdag stänger vi klockan 12.00.

Tekniska kontoret

Måndag-fredag:

8.00-16.30

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti stänger vi 16.00. Dag före helgdag stänger vi klockan 12.00.

Socialkontoret

Måndag-tisdag:

8.00-16.00

Onsdag:

13.00-16.00

Torsdag-fredag:

8.00-16.00

Dag före helgdag stänger vi klockan 12.00.

Öppettider övriga verksamheter