Samtycke till behandling av personuppgifter

Bengtsfors kommun vill att du lämnar vissa uppgifter om dig själv i samband med att du använder denna e-tjänst.

Uppgifterna kommer att behandlas av personal som handlägger de aktuella ärendena inom Bengtsfors kommun. De uppgifter du lämnar klassificeras som offentlig handling vilket innebär att den kan begäras ut av allmänhet, media etc.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Jag samtycker till att Bengtsfors kommun behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström
PuL