Mat och måltider

Foto: Niklas Eriksson

Mat och måltider är en viktig del i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Att grundlägga bra matvanor hos barn och ungdomar bidrar till en hållbar utveckling för människa och miljö. Måltiderna i förskolan och grundskolan är en del i arbetet.

Alla grundskolor och förskolor i Bengtsfors kommun har gemensam matsedel, recept och råvaror. Ansvaret för måltiderna i förskolan och skolan är delat mellan kostenheten (som lagar och levererar maten till enheterna) och barn- och utbildningsområdet (som ansvarar för skola och barnomsorg).

Som förälder är du välkommen att äta på ditt barns skola en gång per läsår. Hör gärna av dig någon dag innan.

QR-kod för skolmatsedel

Matsedel i mobilen

Hämta matsedeln till din mobil eller surfplatta genom att läsa av denna QR-kod. För att läsa en QR-kod behövs en QR-läsare, dessa finns att ladda ner gratis både för IOS (App Store) och Android (Playbutiken).

Tallriksmodellen

Tallriksmodellen gör det enkelt att välja klokt vid matbordet och hjälper eleverna att få tillräckligt med näring. På alla skolor har vi tallrikar som är indelade med hjälp av tre färgmarkeringar. 

  • Gul markering = Potatis, pasta, ris, matvete, bulgur, couscous.
  • Grön markering = Grönsaker, kalla och/eller varma, rotfrukter
  • Röd markering = Kött, fisk, ägg, vegetariskt alternativ med linser, kikärter eller bönor

Vid ingången till de större matsalarna finns en visningsmonter där förslag på uppläggning av dagens rätt finns serverad.

Specialkost och allergier

I Bengtsfors kommun får maten som serveras inte innehålla nötter, mandel, jordnötter, och sesamfrö på grund av allergirisken.

Vid behov av specialkost av medicinska skäl behöver förskolan eller skolan ett intyg från dietist eller läkare. Gäller det däremot specialkost av etiska eller religiösa skäl behövs istället ett intyg från vårdnadshavare som sedan kompletteras med ett samtal med skolsköterskan alternativt BVC. Kommunen ska servera elever den mat de behöver då dessa intyg är godkända.

Om ditt barn har specialkost, tänk på att meddela köket som producerar maten vid sjukdom eller ledighet.

Livsmedel

Livsmedel upphandlas i samarbete med övriga Dalslandskommuner samt Säffle och Årjängs kommun. En gemensam livsmedelspolicy används som styrdokument för att säkerställa hög livsmedelskvalitet. I upphandlingen ställdes bland annat krav på hög livsmedelskvalitet, god djuromsorg i alla led, miljöhänsyn, etik och mänskliga rättigheter.

Målsättningen på sikt är ökad andel inköp av regionalproducerade och ekologiska livsmedel. All mjölk, fil och yoghurt är ekologiska liksom bananer, kaffe, te och kakao som dessutom är rättvisemärkta. Vi använder också en stor andel nyckelhålsmärkta produkter.

Högtider, pedagogiska måltider och utflykter

Kostenheten köper inte in glass eller godis, det är upp till förskolor och skolor att besluta om och köpa in.

Personalen på skolor och förskolor äter en så kallad pedagogisk måltid. Det innebär att personalen äter tillsammans med eleverna och tar ansvar för att upprätthålla en trevlig stämning kring matbordet. Att se till att eleverna kommer till matsalen och äter eller att passa på att uppmuntra till att pröva någon ny grönsak är några andra delar i den pedagogiska måltiden.

Vid utflykter ansvarar kostenheten för maten under utflykten, en enklare men näringsriktig måltid tas med. Förskolan eller skolan informerar föräldrarna om något annat är lämpligt att ta med på utflykten.

Våra kök

På alla förskolor och skolor finns serveringskök. Våra tillagningskök finns på Björkåsen i Bengtsfors och Björklunda i Bäckefors.  Björkåsens kök lagar mat till förskolor och skolor i Bengtsfors, Billingsfors, Dals Långed och Skåpafors. Björklunda kök lagar mat till förskolor och skolor i Bäckefors.

Elevernas rätt att påverka

Alla elever i Bengtsfors kommun har rätt att vara med och påverka sin måltidssituation. På varje skola i finns ett matråd som framför synpunkter till kostenheten. Det är rektor som ansvarar för att matråden tillsätts och fungerar. Förskolebarnens påverkan sker genom dialog och observation av pedagogerna.

Kontakt

Göran Wahlgren
Kostchef
0531-52 61 38
goran.wahlgren@bengtsfors.se

Björkåsens kök
0531-52 65 86
kok.bjorkasen@bengtsfors.se

Björklunda kök
0531-52 66 58
kok.bjorklunda@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström