Bygganmälan

En åtgärd som inte kräver bygglov kan kräva att du gör en bygganmälan till kommunen. Bygganmälan är ett enklare förfarande än en bygglovsansökan.

Vid en bygganmälan sker ingen övergripande prövning om byggnaden är lämpligt placerad i förhållande till detaljplan eller andra bestämmelser (som vid bygglovsansökan). Kommunens uppgift, vid en bygganmälan, är att se till att åtgärden följer plan- och bygglagen samt att den blir fackmannamässigt utförd. Kommunen kan inte säga ja eller nej till åtgärden.

Anmälan

Observera att blanketten måste lämnas in innan åtgärden påbörjas.​

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder

 • Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal.
 • Vatten-, avlopp- och ventilationsinstallationer
  (även vid väsentlig ändring).
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss.
 • Ändringar av bärande konstruktioner i en byggnad.
 • Ändringar som medför att brandskyddet i byggnaden väsentligt påverkas.
 • Omfattande ändringar av en byggnads planlösning.
 • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • Rivning av byggnader utanför planlagt område.
 • Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvadratmeters byggnadsarea med högst fyra meters nockhöjd, så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • Inredning av ytterligare en bostad.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström