Hälsofrämjande föreningsutveckling

Folkhälsomedel för hälsofrämjande föreningsutveckling ges till föreningar som på ett aktivt sätt arbetar för att skapa goda förutsättningar för Bengtsfors kommuninvånares hälsa. Ansökan ska också falla inom ramen för folkhälsorådets prioriterade område.

Prioriterat område 2018:

Insatser inom området psykisk hälsa och ökad studiemotivation i Bengtsfors kommun.

Ansökan

För att ansöka om folkhälsomedel ska föreningen uppfylla följande kriterier:

  • Föreningens arbete ska vara i linje med de mål som finns i det Folkhälsopolitiska programmet.
  • Föreningens arbete ska ske inom det prioriterade folkhälsomålet för året.
  • Arbetet ska vara hälsofrämjande  och förebyggande.
  • Arbetet ska gynna/öka jämlik hälsa för kommuninvånarna.
  • Arbetet får gärna ske i samverkan med andra aktörer.

Medel beviljas inte till föreningar för sådan verksamhet/kostnad/aktivitet som faller inom ramen för kommunens bidragsnormer för föreningar.

Totalt finns 15 000 kronor att fördela. Det är folkhälsorådet som beslutar hur pengarna ska fördelas. Sista ansökningsdatum är 6 maj 2018.

Uppföljning

De föreningar som har blivit tilldelade folkhälsomedel för hälsofrämjande föreningsutveckling ska lämna in en uppföljning över vad medlen använts till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström