Möten, handlingar och protokoll

På denna sida finns kallelser, handlingar och protokoll för de olika politiska instanserna. Kallelser och handlingar finns på webbplatsen för innevarande år medan protokoll publiceras fyra år bakåt i tiden.

Kallelser och handlingar publiceras cirka en vecka före sammanträdesdatum och protokoll publiceras i samband med justering, cirka en vecka efter sammanträde.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar
Protokoll

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar
Protokoll

Kommunstyrelsens utskott

För kommunstyrelsens utskott publiceras endast kallelser. Protokoll publiceras inte då utskotten sällan är beslutsfattande, protokollen fungerar i första hand som underlag för beslut i kommunstyrelsen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsens sociala utskott
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Politiska gruppmöten

För det politiska gruppmötet publiceras kallelser och handlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00_Kallelse2017-04-03.pdföppnas i nytt fönster 95 kB 2017-03-30 16.26
02_Årsredovisning Bengtsfors kommun 2016.pdföppnas i nytt fönster 8.5 MB 2017-03-31 16.04
03_Tilläggsbudget 2017.pdföppnas i nytt fönster 129.3 kB 2017-03-30 16.26
04_Riktlinjer för kommunens åtagande av asylsökande ungdomar över 18 år.pdföppnas i nytt fönster 626.3 kB 2017-03-30 16.26
06g_BTAB.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2017-03-31 13.45
06f_BHUSAB.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2017-03-31 13.45
06e_BENAB.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2017-03-31 13.45
06d_BEHAB.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2017-03-31 13.45
06c_BUAB.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2017-03-31 13.45
06b_Hotell Dalia AB.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2017-03-31 13.45
06a_Majberget Utv. AB.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-03-31 13.45
07_Revidering av ekonomi- och målprocess 2017.pdföppnas i nytt fönster 343.6 kB 2017-03-30 16.26
08_Reviderade riktlinjer för färdtjänst.pdföppnas i nytt fönster 520.6 kB 2017-03-30 16.26
09_Centrumutveckling Dals Långed.pdföppnas i nytt fönster 376.2 kB 2017-03-30 16.26
10_Fortsatt verksamhet Majberget AB.pdföppnas i nytt fönster 509.3 kB 2017-03-30 16.26
11_Ny Livsmedelspolicy För Dalslandskommunerna och Säffle kommun.pdföppnas i nytt fönster 29.1 kB 2017-03-30 16.26
11a_Diskussion om kommande livsmedelsupphandling.pdföppnas i nytt fönster 201.9 kB 2017-03-30 16.26
11b_Livsmedelsupphandling 2018 PP.pdföppnas i nytt fönster 728 kB 2017-03-30 16.26
11c_Maltidspolicy_20170213_ver2.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2017-03-30 16.26
11d_PP politiker möte Livsmuppfölj miljökrav 2017-02-14.pdföppnas i nytt fönster 680.8 kB 2017-03-30 16.26
11e_Värmland 2017 Länstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 904.6 kB 2017-03-30 16.26
12_Bäckefors museum - tilläggsinvestering.pdföppnas i nytt fönster 138.9 kB 2017-03-30 16.26
13_Ändring i Vatten och avlopp - Riktlinjer, råd och ABVA.pdföppnas i nytt fönster 105.1 kB 2017-03-30 16.26
14_Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd - årsredovisning 2016.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2017-03-30 16.26
15_Motion angående enskildas avlopp på landsbygden.pdföppnas i nytt fönster 741.5 kB 2017-03-30 16.26

Folkhälsorådet

För folkhälsorådet publiceras endast protokoll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folkhälsorådet 8 mars 2017.pdföppnas i nytt fönster 314.2 kB 2017-09-27 09.26
Folkhälsorådet 31 maj 2017.pdföppnas i nytt fönster 312.7 kB 2017-09-27 09.26
2016
2013
2014
2015
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström