Möten, handlingar och protokoll

På denna sida finns kallelser, handlingar och protokoll för de olika politiska instanserna. Kallelser och handlingar finns på webbplatsen för innevarande år medan protokoll publiceras fyra år bakåt i tiden.

Kallelser och handlingar publiceras cirka en vecka före sammanträdesdatum och protokoll publiceras i samband med justering, cirka en vecka efter sammanträde.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar
Protokoll

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar
Protokoll

Kommunstyrelsens utskott

För kommunstyrelsens utskott publiceras endast kallelser. Protokoll publiceras inte då utskotten sällan är beslutsfattande, protokollen fungerar i första hand som underlag för beslut i kommunstyrelsen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsens sociala utskott
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Politiska gruppmöten

För det politiska gruppmötet publiceras kallelser och handlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00_Kallelse2017-05-29.pdföppnas i nytt fönster 91.7 kB 2017-05-23 16.38
01_Omställning mot en fossilfri bilpark.pdföppnas i nytt fönster 266.6 kB 2017-05-23 16.38
02_Ansökan om investeringsmedel till byggande av konstgräsplan och elbelyst motionsspår vid Långevi - komplettering.pdföppnas i nytt fönster 145.8 kB 2017-05-23 16.38
03a_Tjänsteskrivelse investeringsbudget.pdföppnas i nytt fönster 125.4 kB 2017-05-26 13.00
03b_Bilaga 1.pdföppnas i nytt fönster 152 kB 2017-05-26 13.00
03c_Bilaga 2.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2017-05-26 13.00
03d_Bilaga 3.pdföppnas i nytt fönster 478.1 kB 2017-05-26 13.00
03e_Bilaga 4.pdföppnas i nytt fönster 936.6 kB 2017-05-26 13.00
03f_Bilaga 5.pdföppnas i nytt fönster 363.6 kB 2017-05-26 13.00
05a_Alternativa driftsformer Frivilligcentralen.pdföppnas i nytt fönster 104.5 kB 2017-05-23 16.38
05b_Tjänsteskrivelse alternativa driftsformer Frivilligcentralen KT (1).pdföppnas i nytt fönster 150.1 kB 2017-05-23 16.38
05c_Förslag från Sensus.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2017-05-23 16.38
05d_Förslag från ABF.pdföppnas i nytt fönster 197.3 kB 2017-05-23 16.38
06_Budget för överförmyndarnämnden 2018.pdföppnas i nytt fönster 267.2 kB 2017-05-23 16.38
07_Dalslands Turist AB - årsredovisning 2016.pdföppnas i nytt fönster 732.6 kB 2017-05-23 16.38
08_Samordningsförbundet BÅD-ESÅ årsredovisning 2016.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2017-05-23 16.38
09_Kommunforskning i Västsverige KFI 2016.pdföppnas i nytt fönster 984.1 kB 2017-05-23 16.38
10a_Ersättning för hemtjänst vid vistelse i annan kommun 2017.pdföppnas i nytt fönster 105.1 kB 2017-05-23 16.38
10c_Västkom Ersättningsnivå hemtjänst och hemsjukvård - Kopia.pdföppnas i nytt fönster 176.7 kB 2017-05-23 16.38
11a_Ersättning för hemsjukvård vid vistelse i annan kommun 2017.pdföppnas i nytt fönster 93.6 kB 2017-05-23 16.38
11c_Västkom Ersättningsnivå hemtjänst och hemsjukvård.pdföppnas i nytt fönster 176.7 kB 2017-05-23 16.38

Folkhälsorådet

För folkhälsorådet publiceras endast protokoll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folkhälsorådet 8 mars 2017.pdföppnas i nytt fönster 314.2 kB 2017-09-27 09.26
Folkhälsorådet 31 maj 2017.pdföppnas i nytt fönster 312.7 kB 2017-09-27 09.26
2016
2013
2014
2015
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström