Sammanträdestider

Januari–juni 2017

Organ

Tid

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

13.00

9*

6

6

3

2**,29

21**

Kommunstyrelsen

13.30

18

15

15

12

10

9**

Myndighetsnämnden

8.00

19

16

16

12**

11

8

Allmänna utskottet

8.00

10*,24

7*,21

7*,21

4*,18

3***,16,30*

13,27*

Tekniska utskottet

8.00

25

22

22

19

17

14

Sociala utskottet

8.00

26

23

23

21**

18

15

Utbildningsutskottet

10.00

25

22

22

19

17

14

Folkhälsorådet

14.00

-

-

8

-

31

-

Ärendeforum

8.00

18

15

15

12

10

9**

Politiska gruppmötet

15.00

9
kl. 18

6

6

3

2**,29

-

Gruppledardialog

15.00

30

27

27

24

22

-

Kommunchefens ledningsgrupp

9.00

2*,16,30

13,27

13,27

10,24

8,22

7**,19

Dagordningsmöte

8.00

4**

2

2,30

27

23**

21**

Kosam

14.00

16

13

13

10

8

7**

 

Juli–december 2017

Organ

Tid

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

13.00

-

-

4

2,25**

27

-

Kommunstyrelsen

13.30

-

16

13

11

8

6

Myndighetsnämnden

8.00

-

17

14

12

9

7

Allmänna utskottet

8.00

-

8*,22

5*,19

3*,17,31*

14,28*

12

Tekniska utskottet

8.00

-

23

20

18

15

13

Sociala utskottet

8.00

-

24

22**

19

16

14

Utbildningsutskottet

10.00

-

23

20

18

15

13

Folkhälsorådet

14.00

-

-

6

-

29

-

Ärendeforum

8.00

-

16

13

11

8

6

Politiska gruppmötet

15.00

-

7
kl. 18

4

2,25**

27

-

Gruppledardialog

15.00

31**

28

25

23

20

18

Kommunchefens ledningsgrupp

9.00

-

14,28

11,25

9,23

6,20

4,18

Dagordningsmöte

8.00

-

31

28

27**

23

-

Kosam

14.00

-

14

11

9

6

4

 

*Extra sammanträdestid vid behov.

**Annan dag än brukligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström