Fråga politiker - frågor och svar

Klicka på respektive fråga/svar i listan nedan för att läsa kompletta svar från samtliga svarande partier/politiker. Vi redovisar frågor och svar från de senaste tre åren.

2017

2016

 • 2016-12-06

  FJÄRRVÄRME!Allt som hittills har redovisats i tidningen Dalslänningen från både politiska insändarskribenter som "gräsrötter" - tycker ni att detta, nu i efterhand, har givit en "rätt och riktig" samt trovärdig beskrivning av den uppkomna situationen?Är fakta innehållet rätt eller fel beskrivet av politiker eller gräsrötter?Känner Bengtsfors kommuns ansvariga att Ni blivit missförstådda i fjärrvärme projektet, när Ni försökt att se till kommunens bästa och dess innevånare?Vi vet idag att tjänstemännen i både kommunala som statliga förvaltningar kommer med förslag till önskade förändringar och för att få dessa förankrade vänder de sig till politikerna för att ta de demokratiska besluten.Om förslagen innehåller felaktigheter och kunskapen fattas hos politikerna i ämnet kommer besluten också att bli fel - detta är en logisk följd i denna tankeprocess.Känner Bengtsfors kommuns politiker att Ni har blivit vilseledda av tjänstemännens kalkyler, argument och påståenden inför de ställningstagande som gjordes innan beslut togs om fjärrvärmekulverten från Billingsfors?Om det som nu i efterhand framkommit inte hade varit känt när beslutet togs, hade det då förändrat ERA beslut i denna fjärrvärmefråga?Går kommunala beslut före "allbolagen”?DETTA ÄR MÅNGA FRÅGOR SOM OCKSÅ KRÄVER LIKA MÅNGA SVAR.


  Nej, vi känner oss inte vilseledda av våra tjänstemän, men det hindrar inte att ...
 • 2016-12-02

  Hur många kan Bengsfors kommun beräknas ta emot när regeringen aviserat ett påtvingat flyktingsmottagande?


  Som svar på din fråga om hur många flyktingar som Bengtsfors kommun ska ta emot ...
 • 2016-11-18

  Hur tänker ni snabbt lösa detta med bristen på platser inom barnomsorgen i Bäckefors?Ni kan inte ens snudda vid tanken att låta detta dra ut på tiden anser jag. Den familj som omnämndes i tidningen består av sex personer; viktiga personer för kommunen. Både pappan och mamman arbetar i Mellerud. De skattar i Bengtsfors och önskar bo kvar men om inget görs för att ordna barnomsorg så går det inte. Som jag nämnt tidigare så är pappan engagerad i barn- och ungdomsverksamhet och var hittar man sådana idag? Kommunen måste värna om sina invånare. Jag har tidigare gett förslag på lokaler så jag hoppas det löser sig en period fram tills det byggs nytt.Allt går att lösa om man bara vill!


  Vi är medvetna om bristen på platser inom förskolan i Bäckefors och utbildningsu...
 • 2016-11-14

  Undrar om vatten/avlopp är endast avgift finansierat eller om det även är skattefinansierat?


  VA-verksamheten är avgiftsfinansierad och är helt skild från den skattefinansier...
 • 2016-01-14

  Jag undrar varför Bengtsfors kommun eventuellt skulle köpa tomterna vid Krutkällan, och vad är prislappen?


  Vi i liberalerna (tidigare folkpartiet) har bestämt oss för att tacka nej till k...
 • 2016-01-13

  Hur ställer sig du/ditt parti i frågan om köp av Krutkällan motivera ditt ställningstagande.


  Vi i liberalerna (tidigare folkpartiet) har bestämt oss för att tacka nej till k...

2015

Under 2015 inkom inga frågor till våra politiker.

2014

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström