Vad händer efter valet?

Rösträkning och valresultat

När röstningen avslutas på valdagen klockan 20.00 börjar röstmottagarna i varje vallokal räkna rösterna. Först räknas riksdagsvalet, därefter kommunfullmäktigvalet och landstingsfullmäktigvalet. Omedelbart när röstmottagarna rapporterar in resultaten publiceras uppgifterna på www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Valresultatet för Bengtsfors kommun kommer även att publiceras på kommunens hemsida.

Rösterna räknas en gång till

Länsstyrelserna börjar på måndagen den 10 september den slutliga rösträkningen. Nu redovisas antal röster för alla partier och även personröster. Resultaten publiceras på www.val.se i takt med att de räknats och registrerats in hos länsstyrelserna. De röster som inte hunnit fram till vallokalerna under valdagen kommer att räknas vid en offentlig förrättning hos varje valnämnd den 12 september. Denna räkning sker på samma sätt som den preliminära rösträkningen på valnatten. Därefter förs också de rösterna till länsstyrelsen som räknar också dem en gång till.

Mandatfördelning

När kommunvalets röster är räknade tilldelas varje parti ett antal mandat (platser) i kommunfullmäktige, totalt finns 31 mandat.

Därefter startar arbetet med att fördela uppdrag och platser till styrelser, utskott med mera.

  1. Nya kommunfullmäktige sammanträder första gången under hösten och väljer då kommunfullmäktiges ordförande samt vice och andre vice ordförande. Även valberedningen väljs vid detta tillfälle.
  2. Valberedningen tar fram förslag till hur de olika nämnderna ska bemannas. Partierna nominerar kandidater till valberedningen.
  3. Därefter behandlar kommunfullmäktige valberedningens förslag, vilket innebär att kommunstyrelsens, utskottens, valnämndens, överförmyndarnämndens, myndighetsnämndens samt de kommunala bolagsstyrelsernas (med mera) sammansättning blir klar vid detta sammanträde.

Ovanstående process innebär att det behövs ett till två extra kommunfullmäktigesammanträden. Dessa kungörs på sedvanligt sätt i lokalpressen samt på kommunens hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 juli 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson