Näringsliv och arbete

I Bengtsfors kommun finns flest arbetstillfällen inom tillverkningsindustri, vård och omsorg samt utbildning. Bengtsfors kommun är den enskilt största arbetsgivaren i kommunen och erbjuder arbeten inom många olika verksamheter.

Vi arbetar efter en näringslivsstrategi som har jobbats fram gemensamt med lokala företag. Till strategin finns en handlingsplan som revideras årligen.

 

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Per von Krogh
Chef arbetsmarknadsenheten
0531-52 67 02
per.vonkrogh@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2016
Sidan publicerad av: System