Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Näringsliv och arbete

I Bengtsfors kommun finns flest arbetstillfällen inom tillverkningsindustri, vård och omsorg samt utbildning. Bengtsfors kommun är den enskilt största arbetsgivaren i kommunen och erbjuder arbeten inom många olika verksamheter.

Vi arbetar efter en näringslivsstrategi som har jobbats fram gemensamt med lokala företag. Till strategin finns en handlingsplan som revideras årligen.

 


Få våra nyheter till din e-post

Kryssa i rutan nedan, fyll i din e-postadress och klicka på knappen Prenumerera.

Ändra mina prenumerationer

Fyll i din e-postadress för att få en aktuell lista över dina prenumerationer. Om du vill avsluta din prenumeration, bocka ur rutan och klicka på Spara.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Per von Krogh
Chef arbetsmarknadsenheten
0531-52 67 02
per.vonkrogh@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Sidan publicerad av: System