Barn och unga

Om du känner att du inte mår bra kan det vara skönt att veta att du kan få hjälp. Socialtjänsten erbjuder olika former av råd och stöd till barn och ungdomar. Våra insatser är, i första hand, frivilliga och utformas tillsammans med dig/er. Vi börjar alltid med att göra en utredning för att se vilken typ av insats som är lämplig.

Hjälp till barn och unga

Som ung kan man uppleva en rad olika problem. I listan nedan kan du läsa mer och få information om vart du kan vända dig i olika situationer.


Har du det besvärligt hemma?

Lever du i en familj där:

  • dina föräldrar dricker för mycket
  • dina föräldrar har psykiska problem
  • dina föräldrar är våldsamma
  • eller behöver du kanske bara få prata med någon?

Hit kan du vända dig

Du kan alltid ringa och prata med någon av oss på socialtjänsten.

Socialtjänsten: 0531-52 65 04

Du kan också kontakta skolsköterskan eller kuratorn på din skola.

Du kan även få stöd hos någon av följande:

  • Barnombudsmannen: 08-692 29 50
  • BRIS: 116 111
  • Jourhavande kompis: 020-222 444

Kommunens resursteam

Inom socialtjänsten finns ett resursteam som arbetar förebyggande samt med råd- och stödsamtal mot barn, ungdomar och föräldrar/familjer.

Här kan du läsa mer om hur resursteamet och fältteamet arbetar.

Överklaga beslut

Instruktioner för att överklaga ett beslut finns under respektive område.

Kontakt

Olle Vister
Fältsekreterare
0531-52 65 21
olle.vister@bengtsfors.se

Patrik Rådberg
Behandlingssekreterare
0531-52 64 05
patrik.radberg@bengtsfors.se

Sandra Lundqvist
Behandlingssekreterare
0531-52 75 57
sandra.lundqvist@bengtsfors.se

Anna-Karin Rådén
IFO-chef
0531-52 65 03
anna-karin.raden@bengtsfors.se

Socialtjänsten: 0531-52 65 11, 52 65 12

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson