Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Asylsökande

Som asylsökande är du inskriven vid en av Migrationsverkets mottagningsenheter. Migrationsverket ansvarar för att du får hjälp med  bostad och försörjning under tiden du inväntar svar på din asylansökan.

Förskola och skola

Bengtsfors kommun erbjuder plats i förskola och skola för barn som bor i asylboenden i Bengtsfors kommun. I kommunen finns en samordnare som hjälper till att introducera barnen på rätt skola eller förskola.

Mötesplats för asylsökande

I Billingsfors finns "Mötesplats Billingsfors" för asylsökande och nyanlända. Mötesplatsens syfte är att bidra till en bättre tillvaro för asylsökande och nyanlända i Bengtsfors kommun genom olika aktiviteter och serviceinsatser. Här finns bland annat möjlighet till språkträning.

Lokalerna för Mötesplats Billingsfors finns i gamla Lövåsenskolans lokaler (intill idrottshallen) och är öppna och bemannade dagligen mellan klockan 11.00-19.00.

Kontakt

Maria Sthyr
Samordnare
0531-52 60 09
maria.sthyr@bengtsfors.se

Mötesplats Billingsfors

Telefon: 0531-52 73 78

Besöksadress: Lövåsenskolan,
Övre Terassgatan 1 i Billingsfors

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson