Trafik och infrastruktur

Foto: Niklas Eriksson

I Bengtsfors kommun finns cirka 100 kilometer gator och vägar. Vi har även fyra broar, cirka 25 kilometer gång- och cykelvägar och ungefär 30 parkeringsplatser som är kommunens ansvar. Vi sköter bland annat om snöröjning, halkbekämpning, sopning, underhåll och lagningar samt belysning.

Kontakt

Gustaf Fredriksson
Enhetschef fastighet/gata/park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Felanmälan
0531-52 61 40 (arbetstid)
0531-52 60 80 (efter arbetstid)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2018
Sidan publicerad av: System