Trafik och infrastruktur

Foto: Niklas Eriksson

I Bengtsfors kommun finns cirka 100 kilometer gator och vägar. Vi har även fyra broar, cirka 25 kilometer gång- och cykelvägar och ungefär 30 parkeringsplatser som är kommunens ansvar. Vi sköter bland annat om snöröjning, halkbekämpning, sopning, underhåll och lagningar samt belysning.

Kontakt

Gustaf Fredriksson
Enhetschef fastighet, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Felanmälan
0531-52 61 40 (arbetstid)
0531-52 60 80 (efter arbetstid)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2018
Sidan publicerad av: System