Simskola

Foto: Anna Sandström

Simskoleundervisning pågår under tre veckor på badplatserna Bönkasen, Munkvillan, Bäckefors, Kråkviken, Laxarby och Kampudden. All simundervisning är gratis, däremot betalar ni för de eventuella simmärken ni köper.

I början av sommaren annonserar vi om tider för simskolan i lokal media och på vår hemsida.

Anmälan

Anmälan sker på plats. Någon åldersbegränsning finns inte, men det är lämpligt att delta från cirka sex år och uppåt. Simlärarna och föräldrarna gör en gemensam bedömning av varje barn.

Märkestagning

Fredagen den 3 augusti har vi extra märkestagning vid Sågudden i Bengtsfors klockan 10.00-12.00.

 

Period 1, 25 juni-12 juli
Dag
Badplats
Tid
Måndag
Kråkviken
10.00-12.00

Laxarby
13.00-15.00

Kampudden
16.00-18.00Tisdag
Laxarby
10.00-12.00

Kampudden
13.00-15.00

Kråkviken
16.00-18.00Onsdag
Kampudden
10.00-12.00

Kråkviken
13.00-15.00

Laxarby
16.00-18.00Torsdag
Kråkviken
10.00-12.00

Kampudden
13.00-15.00

Laxarby
16.00-18.00

 

Period 2, 16 juli-2 augusti
Dag
Plats
Tid
Måndag
Bönkasen
10.00-12.00

Munkvillan
13.00-15.00

Bäckefors
16.00-18.00Tisdag
Munkvillan
10.00-12.00

Bäckefors
13.00-15.00

Bönkasen
16.00-18.00Onsdag
Bäckefors
10.00-12.00

Bönkasen
13.00-15.00

Munkvillan
16.00-18.00Torsdag
Bönkasen
10.00-12.00

Bäckefors
13.00-15.00

Munkvillan
16.00-18.00 

Kontakt

Johan Lilljeqvist
Handläggare
0531-52 63 52
johan.lilljeqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström