Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Bengtsforskanalen

Bengtsforskanalen är ett informationshäfte som ges ut av Bengtsfors kommun. I häftet skriver vi om aktuella saker i våra verksamheter. Bengtsforskanalen skickas till alla hushåll i kommunen tre till fyra gånger per år.

Bengtsforskanalen finns även i en variant som distribueras till en viss målgrupp; geografisk eller åldersrelaterad beroende på den information vi vill nå ut med.

Prenumerera!

Hantera prenumeration

Kontakt

Sofia Magnusson
Kommunikationssamordnare
0531-52 60 03
sofia.magnusson@bengtsfors.se