Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Bengtsforskanalen nummer 2 2019

Bengtsforskanalen nummer 2 2019

I Bengtsforskanalens andra nummer för 2019 kan du läsa om kommande hastighetssänkningar. Vi berättar också om vår satsning - Hälsoforum, att Bengtsfors kommun är testkommun för Arbetsförmedlingens nya digitala rekryteringstjänster etc.

Bengtsforskanalen ges ut av Bengtsfors kommun och skickas till samtliga hushåll i kommunen.

Kontakt

Sofia Magnusson
Kommunikationssamordnare
0531-52 60 03
sofia.magnusson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström