Grean 1:21 och 1:85

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft 2018-04-13

En ändring av detaljplan för Grean 1:21 och 1:85 har gjorts i syfte att öka byggrätten för campingstugor från 30 kvadratmeter till 50 kvadratmeter inom en del av campingområdet. Större stugor möjliggör om- och tillbyggnation med toalett, dusch och kök.

Laga kraft

Ändringen av detaljplanen antogs av Kommunstyrelsen i mars 2018 och vann laga kraft den 13 april 2018.
Den ursprungliga detaljplanen vann laga kraft i april 2012.
Nedan finns planbeskrivningen från 2012, den nya plankartan och en ny planbeskrivning där ändringen av detaljplanen beskrivs. Den äldre planbeskrivningen är fortfarande gällande, den nya planbeskrivningen ska läsas ihop med den.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Laga kraft Planbeskrivning 2012.pdföppnas i nytt fönster 722.1 kB 2018-04-20 12.01
Laga kraft Planbeskrivning 2018.pdföppnas i nytt fönster 402.8 kB 2018-04-20 12.01
Laga kraft Plankarta 2018.pdföppnas i nytt fönster 9.5 MB 2018-04-20 12.01

Kontakt

Linnéa Larsson
Planhandläggare
0531-52 61 21
linnea.larsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström