Lantmannen 4

Planområdet är markerat med röd linje.

Förslag till detaljplan har varit utställt för samråd under perioden 21 oktober - 11 november 2019

För fastigheten Lantmannen 4 (Storgatan 38) gäller en detaljplan som antogs 2001. Nu prövas en planändring med syfte att öka byggrätten på höjden med en ytterligare våning, och mot Kinadalsvägen för att möjliggöra tillbyggnation av ingångsparti med personhiss. På gårdsplanen mot Floraleden föreslås att komplementbyggnader såsom uteservering och förråd ska kunna byggas. 

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådshandling Plankarta 2019-10-17.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2019-10-21 09.08
Samrådshandling Planbeskrivning 2019-10-17.pdföppnas i nytt fönster 786.7 kB 2019-10-21 09.21
Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdföppnas i nytt fönster 104.5 kB 2019-10-21 09.22

Dokumenten finns, under utställningsperioden, även tillgängliga på kommunhuset i Bengtsfors, Majbergsvägen 1B.
Kommunhusets öppettider.

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa framföras skriftligt senast utställningens sista dag. Om du lämnar dina synpunkter för sent kan du förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen. Dina synpunkter lämnar du enklast med hjälp av vår e-tjänst. Vi tar också emot synpunkter via e-post eller brev.

E-postadress: samhallsbyggnad@bengtsfors.se

Postadress: Samhällsbyggnadsenheten, Box 14, 666 21 Bengtsfors

Kontakt

Linnéa Larsson
Planhandläggare
0531-52 61 21
linnea.larsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2019
Sidan publicerad av: Linnea Larsson