Vången 1:82
- verksamhetsområde utanför Bäckefors

Vången 1:82

Planområdet är beläget strax norr om Bäckefors tätort i anslutning till riksvägarna 166 och 172.

Förslag till detaljplan är utställt för samråd under perioden 5 februari - 5 mars 2021.

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde inom fastigheten Vången 1:82. Tänkbara verksamheter är lager, kontor, handelslokaler för sällanköpsvaror samt industrier som ej är störande för omgivningen.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Akeologisk förstudie, naturvärdesinventering 2017-11-30, Bohusläns museum.pdföppnas i nytt fönster 19 MB 2021-02-04 16.23
Arkeologisk utredning, 2007.06, Lödöse museum.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2021-02-04 16.23
Behovsbedömning.pdföppnas i nytt fönster 208.1 kB 2021-02-04 16.23
Beräkning av industribuller, 2018-12-04, ÅF rapport nr 757422.pdföppnas i nytt fönster 4.3 MB 2021-02-04 16.23
Beräkning av tonnage, 2020-04-01, Ahlin Konsult.pdföppnas i nytt fönster 646.9 kB 2021-02-04 16.23
Dagvattenutredning, 2020-06-09, Ahlin Konsult.pdföppnas i nytt fönster 619.1 kB 2021-02-04 16.23
Fastighetsförteckning.pdföppnas i nytt fönster 205.2 kB 2021-02-04 16.23
Geologi, hydrogeologi och mark 2020-05-04, Ahlin Konsult.pdföppnas i nytt fönster 3.8 MB 2021-02-04 16.23
Planbeskrivning samråd.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2021-02-04 16.23
Plankarta samråd.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2021-02-04 16.23
Riskanalys 2020-06-08, Ahlin Konsult.pdföppnas i nytt fönster 425.8 kB 2021-02-04 16.23

Dokumenten finns, under utställningsperioden, även tillgängliga på kommunhuset i Bengtsfors, Majbergsvägen 1.
Kommunhusets öppettider.

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa framföras skriftligt senast utställningens sista dag. Om du lämnar dina synpunkter för sent kan du förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen. Dina synpunkter lämnar du enklast med hjälp av vår e-tjänst. Vi tar också emot synpunkter via e-post eller brev.

E-postadress: samhallsbyggnad@bengtsfors.se

Postadress: Samhällsbyggnadsenheten, Box 14, 666 21 Bengtsfors

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström