Sulfitenområdet

Karta över Sulfitenområdet

Planen gäller det rödmarkerade området, klicka för större bild.

Förslag till detaljplan är utställd för granskning under perioden 15 november - 15 december 2021.

Syftet med planändringen är att möjliggöra en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer genom att på delar av den befintliga stadsplanen medge uppförande av, förutom enbostadshus, även parhus och mindre radhus i en våning. Planområdet är beläget på i norra delen av Bengtsfors tätort. 

Förslag till detaljplan har varit utställt för samråd under perioden 8 september till 8 oktober 2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände vid sitt möte den 26 oktober 2021 att ett förslag till ändring av stadsplan över Sulfitenområdet kan gå ut på granskning.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning planändring - Granskningshandling.pdf , 962.1 kB, öppnas i nytt fönster. 962.1 kB 2021-11-15 16.29
Dagvattenhantering.pdf , 105.4 kB, öppnas i nytt fönster. 105.4 kB 2021-11-15 16.29
Samrådsredogörelse med kommunens ställningstagande.pdf , 559.1 kB, öppnas i nytt fönster. 559.1 kB 2021-11-15 16.29
Saneringsrapport.pdf , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2021-11-15 16.29
Plankarta.pdf , 8.1 MB, öppnas i nytt fönster. 8.1 MB 2021-11-15 16.29

Dokumenten finns, under utställningsperioden, även tillgängliga på kommunhuset i Bengtsfors, Majbergsvägen 1.
Kommunhusets öppettider.

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa framföras skriftligt senast utställningens sista dag. Om du lämnar dina synpunkter för sent kan du förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen. Dina synpunkter ska framföras skriftligt.

E-postadress: samhallsbyggnad@bengtsfors.se

Postadress: Samhällsbyggnadsenheten, Box 14, 666 21 Bengtsfors

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström