• Startsida
  • / Evenemang
  • / Arkitektstudenter från Chalmers ställer ut framtidsidéer för Bengtsfors kommun

Arkitektstudenter från Chalmers ställer ut framtidsidéer för Bengtsfors kommun

6 okt - 29 okt
Bengtsfors
Crister Blüme, 0531-52 68 87
crister.blüme@bengtsfors.se

Illustration: Chalmers

I kursen Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället har mastersstudenter vid Chalmers Arkitektur arbetat med kartläggning, analys och projektidéer i Bengtsfors kommun. Arbetet har innefattat inventering, analys och utveckling av framtida visioner. Delar av studenternas arbete ställs nu ut i Bengtsfors konsthall 6 - 29 oktober.

Arbetet har bestått av två delar. I den första delen arbetade de med kartläggning och analys av de lokala förutsättningarna. De har även arbetat med omvärldsbevakning och analys av pågående samhällsförändring och hur det kan påverka Bengtsfors kommun. I en SWOT-analys har Bengtsfors styrkor och möjligheter formulerats, men också svagheter och potentiella hotbilder. I den andra delen har studenterna arbetat med fördjupningsprojekt och konkreta förslag och idéer baserat på analysen.

I utställningen samlas arbetet från och med den första inventeringsfasen till de avslutande projektförslagen. Förhoppningen är att utställningen kan fungera som inspiration i diskussionen om ett framtida hållbart Bengtsfors.

Arbetet presenteras i sin helhet digitalt på Chalmers hemsida. Länk till annan webbplats.

Mer information
Datum: 6 oktober 2021 - 29 oktober 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Ort: Bengtsfors
Plats: Bengtsfors konsthall, Tingshustorget 5
Kontakt: Crister Blüme, 0531-52 68 87 crister.blüme@bengtsfors.se
Pris:
Tillgänglighet:
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson