• Startsida
  • / Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?

Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?

Nej, endast cirka 10 procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan fjärrvärmeverk och kund. Samtidigt är själva värmeverken mycket effektiva och utnyttjar ofta energi som annars helt skulle gått till spillo. Sammantaget bidrar fjärrvärme till att samhället hushåller mycket bättre med energi och naturresurser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström