Är fjärrvärme prisvärd?

Fjärrvärme som drivs i kommunal regi får inte generera någon vinst och intäkterna används bara för att täcka kostnaderna för värmeproduktionen. Vi är beroende av en långsiktig relation till våra kunder eftersom vi gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till andra än de som finns kring våra fjärrvärmenät.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström