Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Hur mycket tjänar miljön på att jag byter till fjärrvärme?

Hur mycket tjänar miljön på att jag byter till fjärrvärme?

Miljön är den stora vinnaren. Fjärrvärmeverken eldar idag med biobränsle under kontrollerade former. I många fall återvinns dessutom spillvärme från industrier samt energi från avfall. Det innebär att resurser utnyttjas som annars skulle gått förlorade, samtidigt som klimatpåverkan till följd av bostadsuppvärmning minskar kraftigt.

Utsläppen av koldioxid och andra miljöförstörande ämnen från fjärrvärmeverken är dessutom mindre än i enskilda pannor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström