Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Om vi går med och blir "fast" i fjärrvärmen, så höjer ni väl priset när alla är anslutna?

Om vi går med och blir "fast" i fjärrvärmen, så höjer ni väl priset när alla är anslutna?

Man är aldrig "fast" i fjärrvärmen. Det är fullt möjligt att säga upp sitt avtal. Normal uppsägningstid är 3 månader. Kommunen är beroende av en långsiktig och förtroendefull relation med kunden eftersom kommunen har gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till några andra än de som finns kring det lokala nätet. Kunderna kan däremot byta till en annan uppvärmningsform.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström