Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande
  • Startsida
  • / De flesta vattenrör är väl dragna efter golvet? Är det inte lättare att rörmokaren böjer sig lite än att dra upp vattenrören mitt på väggen?

De flesta vattenrör är väl dragna efter golvet? Är det inte lättare att rörmokaren böjer sig lite än att dra upp vattenrören mitt på väggen?

Vi följer Boverkets regler samt Svenskt Vatten publikation P100 i fråga om vattenmätarplats. Vad gäller placeringen av mätaren så står det under kapitel 3.3.2:

"Det kan ibland vara svårt att finna lämplig mätarplats i enbostadshus, exempelvis inom källarlös byggnad. Om lämplig mätarplats inte finns, bör huvudmannen efter särskild framställning i varje enskilt fall kunna godkänna placering av vattenmätare."

Ta gärna ett kort på din nuvarande mätare, så tar vi diskussionen därifrån.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström