Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Mina ventiler fungerar inte. Vad ska jag göra?

Mina ventiler fungerar inte. Vad ska jag göra?

Kontakta en rörfirma och be om hjälp att byta dessa. Eventuellt kan dessa bytas i samband med montering av ny mätare (kostnaden debiteras kund) av kommunens entreprenör (RA VVS i Bäckefors) – kontakta oss/entreprenören innan bytet. Behöver inkommande vatten stängas av, kontakta oss via va@bengtsfors.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström