Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Krissida

Det här är en sida som endast används i händelse av en extraordinär händelse (kris). På sidan visas då senaste information om det inträffade.

Inloggning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström