Hej

Samordnare/samverkanskoordinator

Vi behöver dig till Arbete- och integrationsenheten, välkommen med din ansökan senast 2022-01-28.

Det här är vi

På arbete- och integrationsenheten leder och samordnar vi insatser mot arbetslöshet. Vi hjälper även personer som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd med etablering och integrering. I vårt arbete samverkar vi med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vuxenutbildningen, kommunens näringlivsfunktion, socialtjänsten med flera. Våra lokaler finns på Storgatan 20 i Bengtsfors.

Ditt jobb är viktigt

Bengtsfors Kommun söker Samordnare/samverkanskoordinator till ”EN VÄG IN”.

”En väg in” är en utvecklingsinsats för samverkan kring de medborgare i Bengtsfors kommun som har behov av samordnade arbetsmarknadsinriktade insatser från flera myndigheter. ”En väg in” i Bengtsfors kommun leds av chefen för AME. Till stöd för utvecklingen finns en Samordnare/Samverkanskoordinator som finansieras av Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ). Verksamheterna som samordningsförbundet finansierar ska präglas av ett synsätt där medborgarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för rehabilitering och inte den enskilda myndighetens måluppfyllelse.
En väg In riktar sig till individer som behöver samordnat och individuellt anpassat stöd för att närma sig egen försörjning. Målet är att skapa förutsättningar för deltagarna ska hamna rätt i välfärden eller närma sig egen försörjning.
Målgruppen har ofta en komplex livssituation och uppdraget som samverkanskoordinator handlar om att hitta de unika lösningar som passar till den enskilde individen utifrån hens förutsättningar och önskemål. Allt som oftast behövs en bred myndighetssamverkan och lösningar som är tänkta utanför boxen. Du kommer att vara ett stöd till de individer du möter genom att bland annat coacha, vägleda och motivera. Du kommer att ha en samverkansroll i fyrpartsamverkan, (AF, FK, region och kommun) och arbeta gentemot myndigheterna för att samverka kring individen och arbetsgivare för att möjliggöra arbetsträning, praktik och anställning.

Exempel på arbetsuppgifter:
• Samordna myndighetsgemensamma möten samt samordna möten mellan handläggare från de olika myndighetsystemen
utifrån individen.
• Strukturera upp samhällets gemensamma resurser för personer med behov av samordnade insatser.
• Metodutveckla verktyg för samordning (SIP, gemensam kartläggning)
• Metodutveckla gemensamma verktyg för bemötande och samtal (Tjänstedesign, Lösningsfokuserat mm)
• Medverka till utveckling av kommunens arbetsplatser som arena för att utveckla och rusta personer med kunskap för framtida anställning.
• Prioritera bland aktuella deltagare i En väg in.
• Ansvarig för rapportering av insatserna inkl. statistik (SUS mm)
• Medverka vid utredningar/inventering/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter
• Medverka vid vägledning/coachning av deltagare i En väg in vid behov
• Ansvarig för att de blanketter som används är aktuella och relevanta

Samverkan är en process som måste underhållas hela tiden. Tillit och respekt för individen och varandras verksamhetsområden, arbetsuppgifter, är viktiga delar.

För mer information om tjänsten kontakta:
Samordningsförbundet BÅD-ESÅ Förbundschef Helene Ohlsson
Telefon 0531 – 52 70 87 Bengtsfors kommun

Det här är du

Rollen innebär att själv kunna strukturera arbetsuppgifter och driva processerna framåt. Detta ställer krav på självständighet, prestigelöshet och ödmjukhet inför såväl individer som inför myndigheters uppdrag. Att skapa goda och förtroendefulla relationer är avgörande för att lyckas i tjänsten. Samverkan är ett ständigt utvecklingsarbete och vi förutsätter att du är intresserad av att ta en aktiv del i det.

Meriterande med lämplig högskolebakgrund såsom arbetsterapeut, beteendevetare, socialpedagog, socionom, vård- och stödsamordnare eller liknande. Goda kunskaper om samverkansprocesser och hur man skapar ett gott samarbetsklimat och gemensamma strategier för sköra medborgare. Erfarenheter av offentliga myndigheters uppdrag och arbetslivsinriktade insatser.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet.

Kompetenskrav

  • Högskoleutbildning som är relevant för jobbet alternativt arbetslivserfarenheter som bedöms likvärdig för jobbet.
  • Erfarenhet från liknande arbete

Körkort klass B är ett krav

Vi gillar olika!

Våra medarbetares varierande erfarenheter, kompetenser och perspektiv ger oss möjlighet att utvecklas. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och personer med olika etnisk och kulturell bakgrund på våra arbetsplatser och välkomnar en mångfald av sökande.

Anställningsvillkor

Anställningsvillkor

Visstidsanställning, dock längst till och med 2022-12-31

Sysselsättningsgrad

100 procent

Tillträde

Snarast eller efter överenskommelse

Lön

Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.

Förutsättningar för anställning

Anställning kommer att ske under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Välkommen med din ansökan!

Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller brev. Vi tillämpar löpande urval.

Referensnummer och ansökningsdatum

Referensnummer

117/21

Sista ansökningsdatum


Offentlig handling

Observera att vi som kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar är offentliga och lämnas ut vid begäran.

Kontakt

Ulrika Moberg
Enhetschef arbete och integration
(integration och ekonomiskt bistånd)
0531-52 70 70
ulrika.moberg@bengtsfors.se

Olle Vister, Vision
0531-52 65 21

Viktigt på riktigt

Att arbeta hos oss innebär att sätta medborgarens behov i fokus - det vill säga - att finnas till för Bengtsforsborna. Vårt jobb och våra insatser har betydelse för andra människors vardag. Vi ombesörjer allt från ettåringens behov till de äldres krav på trygghet dygnet runt, hela året.

Hos oss får du cirka 750 jobbarkompisar. Här kan du läsa mer om vilka vi är.

Välkommen till oss om du vill lägga din energi på något viktigt och innehållsrikt!

En plats för livskvalitet

Bengtsfors kommun ligger i Dalsland, mitt emellan Göteborg, Oslo och Karlstad. Ungefär 10 000 personer bor och trivs här. Kommunen är kanske mest känd för sina natursköna omgivningar med Dalslands kanal och dess sjösystem, HDK Steneby, Halmens Hus samt det årliga evenemanget Dalsland kanotmaraton+.

Här kan du läsa mer om kommunen, hitta länkar till hyresvärdar etc.

Välkommen till Bengtsfors kommun!

Baldersnäs, foto: Sofia Magnusson

Tack men nej tack!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2022
Sidan publicerad av: Annica Waldebro