Bengtsfors klättrar på ranking över företagsklimatet - igen!

Illustration: Sofia Magnusson

31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker har tyckt till om företagsklimatet i sina respektive kommuner. Resultaten utgör grunden i den ranking om företagsklimatet som släpptes 2 oktober 2018. Bengtsfors kommun har näst högst betyg av kommunerna i Dalsland och Fyrbodal. Dals-Ed innehar som tidigare år högsta betygen.

Bengtsfors kommun visar en fortsatt uppgång. Det sammanfattade betyget på näringslivsklimatet i kommunen är 3,7 (3,57) på en skala 1-6 . Rikssnittet ligger på 3,4 (3,36). 2017 års resultat i parantes.

Samverkan, dialog, information och bemötande är nyckelord för ett positivt företagsklimat, vilket visar sig i både enkätsvar och de frågeställningar företagen nämner som prioriterade, säger Jeanette Lindh Svanqvist som är näringslivsutvecklare i Bengtsfors kommun.

Det fortsatt stigande betyget är ett resultat av det långsiktiga arbetet med näringslivsstrategins fokusområden samt
projektet ”Förenkla helt”. En rad olika kort- och långsiktiga aktiviteter, projekt och samverkan internt och externt ligger till grund för resultatet. Resultatet överensstämmer även med servicemätningen Löpande Insikt (SKL) där Bengtsfors kommun deltog för första gången och placerade sig på plats nummer 25 med ett nöjd-kund-index på 77. Mer information om Insikt finns här.

Av 17 enkätfrågor som betygsätts har kommunen en uppgång på 15 (13) av frågorna och på 2 (4) frågor en nedgång. För frågorna ligger Bengtsfors kommun över riksgenomsnittet på 15 (11) och under riksgenomsnittet på 2 (6) frågor.

Mer information om enkäten, Bengtsfors och övriga kommuners resultat hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bengtsfors kommun har ett generellt stigande betyg, men några positiva förändringar som sticker ut lite extra är:

  • Kommunpolitikernas attityder till företagande
  • Allmänhetens attityder till företagande
  • Dialog mellan företag och kommunledning (politiker och tjänstemän)
  • Kommunens information till företagen
  • Företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimatet
  • Hur är tillgången på arbetskraft med rätt kompetens

På tre frågor nås betyg 4,0 vilket anses vara ett mycket bra resultat:

  • Allmänhetens attityder till företagande
  • Skolans attityder till företagande
  • Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen
Sammanfattning över resultatet för Bengtsfors kommun

Frågeställning

2018

2017

Förändring

Förändring
i procent

I jämförelse
med rikssnitt

Företagsklimatet


 Vilket sammanfattande omdöme vill du ge
företagsklimatet i kommunen

3,7

3,57

0,13

3,6

Över

 Vilket sammanfattande omdöme vill du ge
företagsklimatet i Sverige

3,43

3,34

0,09

2,7

Över

Attityder till företagande

 

Kommunpolitikernas attityder till företagande

3,96

3,73

0,23

6,2

Över

Kommunala tjänstemäns attityder till företagande

3,66

3,52

0,14

4,0

Över

Allmänhetens attityder till företagande

4

3,7

0,3

8,1

Över

Skolans attityder till företagande

4

3,84

0,16

4,2

Över

Medias attityder till företagande

3,82

3,9

-0,08

-2,1

Över

Kommunernas myndighetsutövning


Kommunens service till företagen

3,46

3,34

0,12

3,6

Över

Kommunens tillämpning av lagar och regler

3,57

3,55

0,02

0,6

Över

Kommunens upphandling

3,24

3,1

0,14

4,5

Över

Konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag

4

3,83

0,17

4,4

Över

Information och dialog


Dialog mellan företag och kommunledning (politiker och tjänstemän)

3,63

3,39

0,24

7,1

Över

Kommunens information till företagen

3,55

3,25

0,3

9,2

Över

Företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimatet

3,81

3,59

0,22

6,1

Över

Förutsättning för företagande


Hur är tillgången på arbetskraft med rätt kompetens

2,83

2,6

0,23

8,8

Över

Vägnät, tåg- och flygförbindelser

1,92

1,93

-0,01

-0,5

Under

Tele- och IT-nät

3,61

3,39

0,22

6,5

Under

 

Om undersökningen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson