Kompetensutvecklingsbehov i Dalsland

Illustration: Sofia Magnusson

eDIT, ett Dalsland i tillväxt, samordnar och genomför kompetensutveckling lokalt i Dalsland för arbetsgivare i Dalsland! Nu är det dags för 2019/2020 års kartläggning av vilka behov av kompetensutveckling som finns hos arbetsgivare - både företag, offentlig och föreningar i Dalsland.

Föreningen eDIT, ett Dalsland i tillväxt,  arbetar med att kartlägga och samordna utbildningsbehoven i Dalsland.

Idag köper arbetsgivare i Dalsland utbildningar till sina anställda helt ovetande om att det finns fler arbetsgivare som har behov av samma utbildningsinsatser. Dessa utbildningar förläggs ofta på annan ort med kostnader för både traktamenten, resor och boende som följd. Genom att kartlägga och samordna utbildningsbehoven i Dalsland skapar vi förutsättningar för att utbildningsinstitut och kursledare kommer till oss i Dalsland istället för att vi ska resa till dem.

Då eDIT upphandlar utbildning på uppdrag av flera olika arbetsgivare i Dalsland har föreningen möjlighet att förhandla fram behovsanpassade utbildningar till förmånligare priser och villkor. Genom denna samordning uppnår vi kostnadseffektivitet och sparar både tid och pengar för våra medlemmar. Vi stärker också våra lokala och regionala nätverk när vi träffas på ett naturligt sätt vid utbildningstillfällena.

En kartläggning av utbildningsbehoven genomfördes 2018 och en antal olika utbildningar har genomförts. Nu är det dags att lyssna in vilka behov ni arbetsgivare har 2019/2020. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna att besvara enkäten!

För att svara på kompetensenkäten följd denna länk, svara senast onsdag 12 juni:  
KOMPETENSENKÄT – UTBILDNINGSBEHOV 2019/2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om eDITs verksamhet här: eDIT - ett Dalsland i tillväxt länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist