Tips! Ditt företag kan få 50% investeringsstöd om  energikartläggning genomförts

Foto: Niklas Eriksson

Nu finns ett unikt tillfälle för små och medelstora företag som gjort en energikartläggning att få hjälp med finansiering av energieffektiviserande åtgärder med upp till 50% i investeringsstöd! Energimyndigheten vill att fler företag genomför de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i kartläggningen. Stödet kan enbart sökas under en kort period 15 augusti 2019 till oktober 2019. 

Energimyndigheten förbereder en utlysning inom projektet Teknikutveckling och innovation som vänder sig till små och medelstora företag som vill använda sin energi effektivare. Utlysningen kommer att öppna 15 augusti 2019 och ha en kort ansökningstid med planerad stängning i oktober 2019.

Investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder, riktar sig till alla små och medelstora företag som har gjort en energikartläggning. Avsikten är att få fler företag att genomföra de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i kartläggningen. Det kan till exempel vara byte av styr- och reglersystem av värme/ ventilation/ belysning eller åtgärder för värmeåtervinning.

Kriterier för att söka stöd
Företag kan få upp till 50 procent i stöd av stödgrundande kostnader för en åtgärd. För att kunna söka stödet måste företaget:

Den kommande utlysningen planeras att öppnas 2019-08-15.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här: 
Investeringsstöd till små och medelstora företag som gjort en energikartläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Uppfyller du kriterierna? Missa inte detta tillfälle!

Soliga sommarhälsningar från Jeanette och Crister

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juli 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist