Bengtsfors klättrar i ranking om företagsklimat - igen

Källa: Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv har presenterat enkätresultatet och rankingen från årets undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Bengtsfors kommun har en fortsatt uppgång och klättar 18 platser i rankingen till plats 129. Bengtsfors har även näst högst betyg i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet bland kommunerna i Dalsland och Fyrbodal.

31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker har tyckt till om företagsklimatet i sina respektive kommuner. I Bengtsfors svarade 86 av 172 tillfrågade företag på enkäten. I Bengtsfors ser vi en fortsatt uppgång i sammanfattande betyg och ranking.

Bengtsfors har genom historien kämpat mot både bruks- och industrinedläggningar. Trots det har kommunen sedan Svenskt Näringsliv började mäta företagsklimatet haft en trend som pekat spikrakt uppåt. Företagens sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet har stigit från 2.39 till 3.71 på en sexgradig skala sedan 2002. Ett hårt arbete, förändrade attityder och en politisk enighet i kommunen är helt avgörande. Ovanstående citat kommer från Anton Oskarssons, biträdande regionchef på Svenskt Näringsliv, fredagskrönika den 20 september.

Hur rankas kommunerna

Den totala rankingen utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från företagare i kommunen om företagsklimatet i den
kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in strukturella förutsättningar för företagande som exempelvis kommunalskatt, nyföretagsamhet, andel i arbete etc. Bengtsfors klättar 18 platser i den totala rankingen till plats 129.

För det sammanfattande omdömet om kommunens företagsklimat klättar Bengtsfors fyra platser till plats 73. Det sammanfattade betyget på näringslivsklimatet i kommunen är 3,71 i jämförelse med rikssnittet som är 3,42 i årets undersökning. Betygen ges på en skala 1-6, se illustration nedan.

Vår positiva utveckling är ett resultat av ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att förbättra företagsklimatet. En framgångsfaktor är en nära och god samverkan mellan våra lokala företag och medarbetare på de olika verksamheterna i kommunen. Det är bara genom att arbeta tillsammans vi kan göra skillnad, säger Jeanette Lindh Svanqvist som är näringslivs- och tillväxtutvecklare på Bengtsfors kommun.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson