Företag – hjälp oss kartlägga det lokala kompetensförsörjningsbehovet!

Illustration: Sofia Magnusson

Hjälp oss få en nulägesbild inför vårt fortsatta arbete med kompetensförsörjning så att vi kan planera utbildningsinsatser, rekryteringsaktiviteter och projekt. Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Dalslands kommuner, Vänersborgs kommun samt Trollhättans Stad kartlägger vi kompetensförsörjningsbehovet både lokalt och regionalt. OBS! Svarstiden förlängd till 7 januari.

I februari 2018 gjorde Bengtsfors kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen en kartläggning av företagens kompetens- och rekryteringsbehov på vår lokala arbetsmarknad. Kompetens- och rekryteringsenkäten genomfördes samtidigt i övriga Dalslands kommuner.

Resultatet från enkäten har varit mycket värdefullt. Vi har kunnat rikta våra insatser mot våra lokala förutsättningar inom bland annat ungdoms- och vuxenutbildning samt olika rekryteringsaktiviteter och projekt som ska hjälpa företag att rekrytera rätt kompetens.

Enkätsvaren i Bengtsfors och övriga Dalslands kommuner visade en tydlig bild. Det finns många arbetstillfällen inom alla olika yrkesroller, branscher och utbildningsnivåer, men det är svårt för företagen att hitta rätt kompetens. Under 2018 fanns cirka 150 arbetstillfällen i Bengtsfors hos de 48 företag som svarade och cirka 500 i Dalsland. Svaren gav också en bra bild av vilka framtida kompetenser och utbildningsinriktningar företagen är i behov av.

Nu behöver vi få en nulägesbild inför vårt fortsatta arbete med kompetensförsörjning så att vi kan planera utbildningsinsatser, rekryteringsaktiviteter och projekt utifrån nuläget. Denna gång genomför Dalslands kommuner, Vänersborgs kommun samt Trollhättans Stad enkäten i samverkan då vi behöver kartlägga kompetensförsörjningsbehovet både i ett lokalt och regionalt perspektiv.

Enkäten går snabbt att svara på och vi önskar ha ditt svar senast fredagen den 7 januari (förlängd svarstid), men gärna så snart som möjligt. Vi kommer i början av 2020 bjuda in till ett informations- och dialogmöte om våra lokala förutsättningar i Bengtsfors kommun.

Dina svar är konfidentiella och kommer endast redovisas publikt i form av statistik.

Varmt tack på förhand!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Alisia Johansson
Arbetsförmedlingen
010-488 14 91
alisia.johansson@arbetsformedlingen.seAnge endast med siffror

Kontaktpersonens namn

Ange telefonnummer till kontaktpersonen

Kontaktpersonens e-postadress
1. Hur bedömer du efterfrågan på era varor/tjänster under de kommande sex månaderna? *
Multiple selection2. Fyll i antalet anställda på företaget

Ange ungefärligt antal med siffror

Ange ungefärligt antal i nuläget med siffror

Ange ungefärligt antal med siffror

Ange ungefärligt antal med siffror

Ange yrken

Beskriv kompetenskrav

Ange antal personer fördelat per yrke
4. Har ni upplevt någon arbetskraftsbrist vid rekryteringar under de senaste sex månaderna?  *
Multiple selection
Ange inom vilket/vilka yrken ert företag har brist
5. Vad tror ni är anledningen till att det är svårt att rekrytera?
Multiple selection
Mer än ett alternativ kan kryssas

6. Hur påverkades rekryteringarna vid företaget av arbetskraftsbristen?
Multiple selection

Mer än ett alternativ kan kryssas
7. Vilka konsekvenser fick arbetskraftsbristen för företaget?
Multiple selection

Mer än ett alternativ kan kryssas
8. Vill ni ha vidare kontakt för fortsatt dialog angående kompetensförsörjningsfrågor eller hjälp och stöd för att hitta rätt kompetens?  *
Multiple selection9. Är ägar- eller generationsskifte aktuellt inom de närmsta fem åren?  *


Om ja, det finns hjälp att få. Önskar du kontakt med näringslivsenheten för med information.


10. Har ni behov av sommarpersonal?  *11. Har ni behov av timanställda?  *
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson